عنوان محتوای بلاگ 3

عنوان محتوای  بلاگ 3

همانطور که می دانید در دسترس بودن آب گرم از اولویت های ساختمانی به شمار می آید، امروزه با پیشرفت تکنولوژی سیستم ها و تجهیزات متفاوتی توسط بشر اختراع شده که رفاه و آسایش افراد را فراهم می سازد.1

عنوان محتوای  بلاگ 3

امروزه به جای موتورخانه های قدیمی از امروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی ازامروزه به جای موتورخانه های قدیمی از

عنوان محتوای  بلاگ 3

جرم گرفتن مبدل:

وظیفه پیش گرم کردن آب ورودی پکیج ها به عهده مبدل می باشدف بنابراین آب ورودی به دستگاه به طور مستقیم با مبدل ها در تماس بوده و بعد از مدتی دچار رسوب گرفتگی می شود و در نهایت آب خروجی با نوسان دمایی مواجه می شود.

سنسور آب گرم مصرفی:

این قطعه وظیفه اندازه گیری دمای آب را به عهده دارد، در صورتیکه سنسور خراب شده و دمای آب را به صورت اشتباه به برد اعلام کند آب نوسان دما داشته و سرد و گرم می شود.

خرابی فلومتر:

این قطعه وظیفه شناسایی و اندازه کیری دبی آب را به عهده دارد با خراب شدن فلومتر دبی آب به درستی اندازه گیری نشده و به همین دلیل باعث سرد و گرم شدن آب پکیج می شود.

شعله بلند:

در صورتی که شعله بیش از حد نرمال باز باشد آب در مدت زمان کوتاهی گرم شده و زمانیکه دما به حد مورد نظر برسد پکیج خاموش می شود بنابراین آب خروجی به سرعت سرد می شود.3

عنوان محتوای  بلاگ 3

جرم گرفتن مبدل:

وظیفه پیش گرم کردن آب ورودی پکیج ها به عهده مبدل می باشدف بنابراین آب ورودی به دستگاه به طور مستقیم با مبدل ها در تماس بوده و بعد از مدتی دچار رسوب گرفتگی می شود و در نهایت آب خروجی با نوسان دمایی مواجه می شود.

سنسور آب گرم مصرفی:

این قطعه وظیفه اندازه گیری دمای آب را به عهده دارد، در صورتیکه سنسور خراب شده و دمای آب را به صورت اشتباه به برد اعلام کند آب نوسان دما داشته و سرد و گرم می شود.

خرابی فلومتر:

این قطعه وظیفه شناسایی و اندازه کیری دبی آب را به عهده دارد با خراب شدن فلومتر دبی آب به درستی اندازه گیری نشده و به همین دلیل باعث سرد و گرم شدن آب پکیج می شود.

شعله بلند:

در صورتی که شعله بیش از حد نرمال باز باشد آب در مدت زمان کوتاهی گرم شده و زمانیکه دما به حد مورد نظر برسد پکیج خاموش می شود بنابراین آب خروجی به سرعت سرد می شود.3


برچسب ها :

به اشتراک بگذارید:لیست نظرات

    هیچ نظری برای نمایش وجود ندارد

برای ثبت نظر ابتدا بایستی در سایت عضو یا وارد شوید

ورود به سایت